David Šantrůček, IČ: 09238930 (neplátce DPH), uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje marketingové či jiné internetové služby:

  • Jméno, příjmení (popř. firmu)
  • IČ, DIČ
  • Adresu bydliště, případně sídlo firmy
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • URL webových stránek
  • Klientem přiložené soubory skrze formulář
  • Vzájemnou komunikaci a informace, které klient během poskytování služeb poskytnul.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem. Například zasláním e-mailu.

Jakožto klient máte právo na:

Požádat o kopii všech osobních údajů, které zpracovávám.

Vyžádat si přístup k těmto údajům a následně je upravit.

Požadovat výmaz osobních údajů.


Soubory Cookies

Cookies jsou malým textovým souborem, který Vámi navštívená internetová stránka ukládá ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookies se běžně používají proto, aby internetové stránky mohly vůbec fungovat anebo aby mohly fungovat efektivněji. Cookies také poskytují informace o chování návštěvníků webu, pomáhají u personalizace obsahu reklam a jejich správnému zacílení, např. abychom Vám neukazovali opakovaně stejnou reklamu.

§ 89 odst. 3 zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že můžeme ukládat “cookies” na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz dané stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Vaše povolení.


Tato webová stránka používá cookies, zejména:

technické – první strany, krátkodobé; zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

Google Analytics – první strany, dlouhodobé; jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu

Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní

Seznam Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní; naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., která nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem

o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, které však neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Kdykoli můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím vyskakovacího okna na našich webových stránkách.


Více informací o tom, kdo s Vašimi osobními údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat, naleznete výše na stránce.


Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies.